[Εικόνα λογότυπου εταιρείας]

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ROSSS

Κεντρική Επάνω Πελατολόγιο

Αντισεισμικές μελέτες
Χωροταξία Αντισεισμικές μελέτες

 

 

 

 

 

ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

 

 

  •  Αντισεισμικές μελέτες και ενισχύσεις συστημάτων αποθήκευσης

Ο Σεισμός όπως όλοι γνωρίζουμε , καθίσταται επικίνδυνο φαινόμενο μόνο σε συσχετισμό με την κατασκευή. Δηλαδή το πρόβλημα είναι η κατασκευή υπό σεισμική διέγερση και όχι ο σεισμός. Παρ’ όλον ότι οι καταστρεπτικοί σεισμοί είναι εντοπισμένοι σε ορισμένες ζώνες της γης, η κλίμακα των ζημιών που προκαλούν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και ο αριθμός των θυμάτων είναι τέτοιος, ώστε να διεγείρουν κάθε φορά το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η χώρα μας έχει το θλιβερό προνόμιο να ανήκει σε μία απ’ αυτές τις ζώνες. Φθάνει να σημειωθεί ότι το 50% της σεισμικής ενέργειας του Ευρωπαϊκού χώρου εκλύεται στην Ελλάδα.

Η ROSSS με τη μακρόχρονη πείρα των εξειδικευμένων πολιτικών μηχανικών που διαθέτει, καθώς και των μεγάλων αντισεισμικών κατασκευών που έχει υλοποιήσει στο παρελθόν, παρέχει τη δυνατότητα αντισεισμικής μελέτης και ενίσχυσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτ. 1 Κατάρρευση μεταλλικών ραφιών από σεισμό κατά την εγκάρσια διεύθυνση σε αποθήκη πολυκαταστήματος στην Santa Clarita California στο τμήμα πλακιδίων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτ. 2 Κατάρρευση μεταλλικών ραφιών  κατά την εγκάρσια διεύθυνση σε αποθήκη στην Santa Clarita California.

Οι κανονισμοί νέας γενιάς (EUROCODE 8 – ΕΑΚ2000 – FEM 10.2.08) επιβάλλουν δύο θεμελιώδεις στόχους προς επίτευξη, ή καλύτερα την ικανοποίηση δύο οριακών καταστάσεων αστοχίας: μία οριακή κατάσταση αστοχίας της κατασκευής (προειδοποίηση επερχόμενης κατάρρευσης) και μία οριακή κατάσταση αστοχίας των μη δομικών στοιχείων με οικονομικές συνέπειες.

Κατά τη διάρκεια ενός αντισεισμικού σχεδιασμού ενός συστήματος αποθήκευσης, όπως και για κάθε κατασκευή, είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε ποια είναι η φυσική συμπεριφορά τους, όταν υπόκεινται σε πλευρική ταλάντωση. Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους είναι οι ακόλουθοι:

a) χρησιμοποιούμενα υλικά

b) διάταξη σχεδιασμού της κατασκευής

c) διατομές των δομικών στοιχείων

d) μάζες που τοποθετούνται στην κατασκευή

Αντιθέτως σχετικά με τον υποχρεωτικό αντισεισμικό σχεδιασμό τέτοιου είδους κατασκευών, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι υποχρεωτικό από το νόμο για αυτοφερόμενα συστήματα ραφιών (self supporting) σε αντίθεση με τις άλλες περιπτώσεις όπου εξαρτάται από το αποτέλεσμα του «risk analysis» που εκπονεί ο πελάτης, διότι θεωρούνται ότι ανήκουν στο μηχανολογικό εξοπλισμό του κτιρίου και δεν απαιτείται από το νόμο αντισεισμική μελέτη και ενίσχυση.

Προσωπικά προτείνουμε σε ιδιαίτερα σεισμογενείς περιοχές ότι είναι απαραίτητη η τεκμηριωμένη αντισεισμική προστασία τέτοιων συστημάτων, για να μη θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο να σώσουμε μια περιουσία απ' την καταστροφή. Ένα 15 με 20% επιπλέον κόστος που θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος, είναι τίποτε μπροστά στο θάνατο και την οικονομική καταστροφή.

Ακολουθεί χαρακτηριστικό παράδειγμα συμπεριφοράς μεταλλικών ραφιών χωρίς και με αντισεισμική ενίσχυση.

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ.1 Μετακινήσεις διπλής σειράς ραφιών λόγω σεισμού χωρίς αντισεισμική ενίσχυση

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 2 Μετακινήσεις διπλής σειράς ραφιών λόγω σεισμού με αντισεισμική ενίσχυση

ΕΑΚ 2000 Πίνακας 2.6: Μέγιστες Τιμές Συντελεστή Συμπεριφοράς q

 

ΥΛΙΚΟ

ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

q

 2. ΧΑΛΥΒΑΣ  

α. Πλαίσια

 4.00  

 

β. Δικτυωτοί σύνδεσμοι με εκκεντρότητα  

 4.00  

 

γ. Δικτυωτοί σύνδεσμοι χωρίς εκκεντρότητα :

 

 

 διαγώνιοι σύνδεσμοι  

 3.00  

 

 σύνδεσμοι τύπου V ή L  

 1.50  

 

 σύνδεσμοι τύπου Κ (όπου επιτρέπεται*)  

 1.00  

 

* Βλέπε Παράρτημα Γ.   

 

Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – Παράρτημα Γ Ειδικοί κανόνες εφαρμογής για φέροντα στοιχεία από χάλυβα

Σ.Γ.5.2 Διαγώνιοι Σύνδεσμοι

[3]   Σύνδεσμοι τύπου K, με σημείο τομής των διαγωνίων σε ενδιάμεσο σημείο, του ύψους των υποστυλωμάτων, απαιτούν την συμμετοχή του, υποστυλώματος στον μηχανισμό διαρροής και προκαλούν εξαιρετικά, δυσμενείς επιρροές 2ας τάξεως, με συνέπεια να μην προσφέρουν, δυνατότητα πλάστιμης συμπεριφοράς (q = 1.00). H χρήση τους επιτρέπεται, μόνο σε περιοχές σεισμικότητας I και για κατασκευές σπουδαιότητας Σ1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                Χ                                            Z                                                K

            q = 2-4                                        q = 1,5                                    q = 1,0 (Ακατάλληλο σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτ. 3 Αντισεισμική διάταξη διαγωνίων στοιχείων πλαισίων ΤΥΠΟΥ Χ (q = 2 - 4) και όχι Κ (q = 1) που δεν ενδείκνυται από τον ΕΑΚ2000 (παράρτημα Γ).


Φόρμα αίτησης πληροφοριών

Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε και υποδείξτε μας με ποιον τρόπο θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.

Αποστολή εντύπων για την υπηρεσία
Αποστολή εντύπων για την εταιρεία
Επικοινωνία με πωλητή

Όνομα
Tίτλος
Εταιρεία
Διεύθυνση
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Τηλέφωνο

 

Αποστολή αλληλογραφίας προς info@alphadynamics.gr με ερωτήσεις ή σχόλια για αυτήν την τοποθεσία Web.
Πνευματικά δικαιώματα © 2006 ΚΟΜΨΕΛΙΔΗΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΟΕ
Τελευταία τροποποίηση: 18/09/13